345345Przewody takie układa się wzdłuż linii, zarówno poziomo jak i pionowo.

Dzięki temu będzie można je znaleźć przy ewentualnym wierceniu. Przepisy tego nie określają, ale warto wyznaczyć strefę od podłogi czy sufitu, która będzie przeznaczona an przewody. Najczęściej używamy przewodów płaskich, umieszcza się je w ścianach i dopiero potem przykrywa tynkiem. Mocuje się je za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego, chyba, że są grupę i pięcio żyłowe wtedy metalowymi klipsami. Możemy też zdecydować się na poprowadzenie przewodów w rurkach osłonowych, czyli peszlach. Tylko wtedy musimy w ścianach wykuć głębsze bruzdy by schować rurki. Przewody elektryczne powinno się łączyć tylko puszkach instalacyjnych. Puszek takich nie powinno się przykrywać tynkiem by było widać gdzie są. Uszkodzenia, bowiem najczęściej zdarzają się w miejscu połączeń. Do łączenia przewodów powinno się używać złączek. Nie wolno ich łączyć poprzez skręcanie żył. Przewodów elektrycznych nie powinno się układać poniżej rur wodociągowych. W razie uszkodzenie rur mogłoby mieć to fatalne konsekwencje. Przy układaniu przewodów niezbędne będą łączniki. Te uruchamiające oświetlenie umieszcza się po tej samej stronie, co klamkę drzwi na wysokości 140cm. Jeśli mamy drzwi dwuskrzydłowe to powinniśmy wybrać włącznik schodowy, którym można gasić światło z dwóch stron. Dobrze sprawdzają się one na schodach i w długich korytarzach.